Praktijkinfo is ontwikkeld door Bohn Stafleu van Loghum ontwikkeld in samenwerking met beroepsverenigingen. Dit geeft u de garantie dat uw website ook de komende jaren volledig beschikbaar is en voorzien van actuele en betrouwbare informatie.


Huisartsen

nhg-logoNHG
Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen en heeft als doel een wetenschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening door de huisarts te bevorderen.

lhv-logoLHV
De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) behartigt de belangen van bijna 11.000 huisartsen in Nederland en geeft vorm aan de ontwikkeling van de zorg in het algemeen en van de huisartsenzorg in het bijzonder.


Tandartsen

ANT logoANT
De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) behartigt de belangen van in Nederland werkzame tandartsen, gedifferentieerde tandartsen en tandarts-specialisten.

ont-logoONT
De Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT) behartigt de belangen van specialisten op het gebied van gebitsprotheses.


GGZ

LVVP
De LVVP behartigt de belangen van de vrijgevestigde gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen in contacten met de overheid, zorgverzekeraars, andere beroepsorganisaties, politiek en media.

nvgzp-logoNVGzP
De NVGzP is de vereniging van en voor BIG-geregistreerde psychologen: gz-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen.


Logopedisten

NVLF
De NVLF is de beroepsvereniging van en voor logopedisten en behartigt de collectieve en individuele belangen van de leden.