Deze website is een product van Springer media B.V., tevens handelende onder de naam Bohn Stafleu van Loghum.

Springer besteedt veel zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Springer accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie op deze website. Ook is Springer niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals onder meer storingen, verminking van informatie, onderbrekingen, fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door of aan Springer.

Springer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de website, software, gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Springer via deze website. Springer aanvaardt eveneens geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Springer is het de gebruiker van deze website niet toegestaan informatie, producten en/of informatiediensten die op deze website worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Voor de inhoud en omvang van het abonnement op Praktijkinfo.nl dat u door Springer is of wordt verstrekt, wordt verwezen naar de bijzondere voorwaarden Praktijkinfo.nl en de algemene voorwaarden van Springer Media B.V. (Bohn Stafleu van Loghum) die op deze website van toepassing zijn.

Voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Springer wordt eveneens verwezen naar de bijzondere voorwaarden Praktijkinfo.nl en de algemene voorwaarden van Springer Media B.V. die op deze website van toepassing zijn.

Mocht u problemen ondervinden op onze website, laat ons dit dan per e-mail weten. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

© 2011 Springer Media B.V., alle rechten voorbehouden.