Privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 12 oktober 2022.

Wij van Pharmeon B.V. (hierna: Pharmeon of wij) zijn blij met u als klant. Pharmeon beheert de website (www.pharmeon.nl) en helpt zorgpraktijken met online dienstverlening en profilering middels websites, portalen en apps. Wij hechten groot belang aan de privacy van de gebruikers van de website en onze dienstverlening. Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Hieronder geven wij aan welke persoonsgegevens wij van u hebben, wat wij daarmee doen en hoelang de gegevens bewaard blijven. Mocht u vragen hebben hierover, neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onderaan in deze privacy- en cookieverklaring.

Contact

U kunt ons bereiken via telefoon, chat, e-mail, een van de contactformulieren op de website, Twitter, LinkedIn en Facebook. Wanneer u contact met ons opneemt, dan hebben wij gegevens van u nodig. Dit doen wij op basis van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het belang om te voldoen aan uw contactverzoek en dit verzoek goed af te handelen.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Praktijknaam
 • Geslacht
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Adresgegevens
 • Social media account
 • Eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van een bericht

Wij bewaren uw gegevens zolang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal 2 jaar nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad, omdat we er zeker van willen zijn dat we uw vraag of klacht goed hebben afgehandeld. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

Dienstverlening 

Pharmeon helpt zorgpraktijken met online dienstverlening en profilering middels websites, portalen en apps. Mocht uw zorgpraktijk gebruik willen maken van onze dienstverlening, dan verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het belang om de overeenkomst met uw zorgpraktijk uit te voeren.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • Naam
 • Praktijknaam 
 • Adresgegevens  
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)  
 • Financiële gegevens  
 • KvK-gegevens die wij zelf opvragen bij de Kamer van Koophandel, zoals informatie over de Bestuurder(s) 
 • Eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van een bericht 

Wij bewaren uw persoonsgegevens maximaal 2 jaar na het einde van de dienstverlening. Sommige gegevens bewaren wij langer in verband met de fiscale bewaarplicht van 7 jaar. 

Offerteverzoek  

Als u van onze dienstverlening gebruik wilt maken dan kunnen wij een passende offerte voor uw praktijk opstellen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen. Wij verwerken uw gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het belang om op uw verzoek een offerte op te stellen.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • Naam  
 • Praktijknaam 
 • Naam zorggroep
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)  
 • Adresgegevens  
 • Eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van een bericht 

Wij bewaren uw persoonsgegevens maximaal 2 jaar nadat u een offerte bij ons hebt aangevraagd of gedurende de looptijd van het contract.  

Nieuwsbrieven

Via onze website kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief informeren wij u maandelijks per e-mail over nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over onze diensten.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam

Wij gebruiken deze gegevens op basis van uw toestemming. U kunt zich op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Op het moment dat u zich afmeldt, behouden wij uw gegevens op onze blokkeerlijst, zodat u daarna geen mailingen meer zult ontvangen. 

Solliciteren

Heeft u gereageerd op één van onze vacatures of heeft u een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij persoonsgegevens van u om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Curriculum Vitae
 • Motivatiebrief
 • Pasfoto
 • Salarisindicatie
 • Referenties
 • Eventuele overige informatie die u meestuurt met uw sollicitatie

Uw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 6 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met u kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we u op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met uw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien u bij ons komt werken, bewaren wij uw sollicitatiegegevens in het personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal 2 jaar na indiensttreding.

reCAPTCHA 

Wij gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om onze website te beschermen tegen spam en misbruik. Om Google reCAPTCHA te laten werken, wordt het IP-adres van een websitebezoeker, de muisbewegingen en mogelijk ook andere data verzameld. Deze informatie wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Door deze informatie te analyseren kan Google opmaken of wij te maken hebben met een echte websitebezoeker of een robot. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de privacyverklaring van Google.

Wanneer kunnen we uw persoonsgegevens delen met derden?

Wij delen uw persoonsgegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • wij daar een wettelijke grondslag voor hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Cookiedienstverleners
 • Betalingsdienstverleners
 • Marketingbedrijven
 • Bezorgdiensten
 • HR-partijen

Cookies 

Op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.  

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van u: 

 • IP-adres 
 • Cookie-ID 
 • Website- en klikgedrag 
 • Referrer-URL 

In deze tabel vindt u een overzicht van de cookies die wij gebruiken.

In- en uitschakelen van cookies

In uw webbrowser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld. 

Verwijderen van cookies 

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. 

Worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Pharmeon neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Welke privacyrechten heeft u?

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u hebt het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: u hebt het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: indien u ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij ook deze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig dit document voor de meest actuele informatie.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor mijn gegevens?

Pharmeon B.V.
Paasheuvelweg 25
1105BP Amsterdam

E-mailadres: info@pharmeon.nl
Telefoonnummer: +3120 650 0100
KvK-nummer: 34127514

Functionaris Gegevensbescherming
fg@pharmeon.nl

Download hier onze privacy- en cookieverklaring als PDF bestand.