Dit is de Privacy Verklaring van Springer Media B.V. te Houten, tevens handelende onder de naam Bohn Stafleu van Loghum.
In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website of door u op andere wijze aan ons worden verstrekt.
Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Springer

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Springer respecteert de privacy van abonnees en gebruikers van haar site en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, wordt beschermd en vertrouwelijk wordt behandeld.

Verzamelde gegevens
Als u zich via deze website aanmeldt als (proef)abonnee of via de website een praktijksite aanmaakt, kan u worden gevraagd de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

  • personalia/identificatiegegevens, inclusief contactgegevens en eventueel BIG-nummer
  • gegevens omtrent de eigen praktijk
  • financiële en/of administratieve gegevens.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden

  • het uitvoeren van overeenkomsten tussen u en Springer
  • verdere ontwikkeling en verbetering van onze site, producten en dienstverlening
  • het leveren van diensten en informatie in het kader van het abonnement
  • facturering en administratie
  • het leveren van relevante informatie en aanbiedingen van Springer Media B.V.
  • verstrekking van gegevens op basis van wettelijke verplichtingen.

Ten slotte leggen wij informatie met betrekking tot uw bezoekgedrag vast (onder andere het gebruikte IP-adres) ten behoeve van onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten, alsmede voor de beveiliging van onze website. Zonder uw toestemming zullen wij uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

Door het opgeven van uw gegevens geeft u uitdrukkelijke toestemming om deze gegevens te verwerken voor bovenstaande doeleinden.
Springer verstrekt uw gegevens niet aan derdenSpringer zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven of tenzij deze verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van het abonnement. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en ons privacy beleid na te leven.

Cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt in het aanmeldingsproces om informatie over uw (proef)abonnement op te slaan. Ook wordt daarin informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken en onze diensten te verbeteren. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens, zoals eventueel verstrekte creditcardgegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.
Overdracht onderneming
Het kan voorkomen dat in de toekomst een of meer onderdelen of activa van Springer Media B.V. worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van onze klanten en abonnees worden overgedragen.
Kennisneming en verbetering van uw gegevens
U kunt uw eigen gegevens en uw persoonlijke instellingen altijd bekijken en zo nodig wijzigen op uw persoonlijke instellingenpagina Daarvoor kunt u ook contact opnemen met onze klantenservice (zie de adresgegevens hieronder).
Wijzigingen

Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie van de Privacy Verklaring is steeds opvraagbaar via www.praktijkinfo.nl c.q. de Praktijkinfo Assistent (de beheermodule) van Springer.
Vragen

Onze klantenservice helpt u verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van het bovenstaande of indien u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen of wilt doen verwijderen.

Springer Media B.V. – Bohn Stafleu van Loghum
Afdeling Klantenservice
Postbus 246
3990 GA Houten
Email: klantenservice@bsl.nl
Telefoon: 030 – 63 83 736

© 2011 Springer Media B.V., alle rechten voorbehouden.